КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В РОБОЧИХ КОНФЛІКТАХ: ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ

Автор(и)

  • Н. Є. Шиліна

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.11

Ключові слова:

конфлікт, копінг-стратегії, адаптація, стрес, ґендерні відмінності, ресурс

Анотація

Стаття присвячена вивченню стратегій справляння з конфліктами на робочому місці з урахуванням ґендерних відмінностей. Авторка ретельно аналізує вітчизняний і закордонний досвід дослідження цієї проблеми, обґрунтовуючи її актуальність у сучасному корпоративному середовищі, де конкуренція і стрес стають невіддільною частиною будь-якої професійної діяльності. Також систематизує сучасні дослідження ґендерних відмінностей, аналізуючи проблему різниці чоловіків та жінок у виборі механізмів адаптації в ситуаціях конфліктів на робочому місці. Практична важливість володіння стратегіями справляння з конфліктами підкреслюється, зазначаючи, що це стає ключовою компетенцією для успішного функціонування в сучасному світі. Було приділено особливу увагу аналізу шести основних каналів копінгу за моделлю BASIC Ph: переконань, емоцій, соціальних зв'язків, уяви, когнітивних стратегій і фізіологічних реакцій та проведено емпіричне дослідження з даної проблематики. Дослідження проводилось на базі Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку на прикладі співробітників. Дослідження проходило у два етапи. На першому етапі проводилось тестування з використанням тесту Basic PH для виявлення основної стратегії стресоподолання. Другий етап проводився із застосуванням метафоричних карт СОРЕ для визначення провідного ресурсного каналу. Були виокремлені найпоширеніші конфліктні ситуації в робочому середовищі та запропоновано співробітникам задля виявлення їх способів справляння з ними. На основі проведених досліджень подано середні показники кожного каналу для співробітників обох статей, визначений коефіцієнт кореляції між двома системами виміру та проаналізовано ґендерні відмінності у виборі копінг-стратегій у ситуаціях робочих конфліктів.

Посилання

Грабовська С., Єсип М. Проблема копінгу в сучасних психологічних дослідженнях. Соціогуманітарні проблеми людини. 2010. № 4, С. 188–199.

Кривоконь Н.І. Соціально-психологічна підтримка як чинник подолання скрутних життєвих ситуацій. Проблеми сучасної психології. 2015. №29, С. 319-328

Ткачук Т.А., Мягких А.А. Ґендерні особливості копінг-поведінки. Humanitarium. 2019. № 42(1), С. 181–188 doi: 10.31470/2308-5126-2019-42-1-181-188

Філіппова І. Гендерний аспект копінг-поведінки в стресових ситуаціях у студентської молоді / Четверта міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології». 2017 URL: https://www.inforum.in.ua/conferences/18/45/314

Шеленкова Н.Л. Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання. Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки. 2019. № 1, С. 72–77 doi: 10.32999/ksu2312-3206/2019-1-11

Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. K. Assessing coping strategies: a theoretically based approach. Journal of personality and social psychology. 1989. № 56(2), Рр. 267–283 doi: 10.1037//0022-3514.56.2.267

Eva Torkelson, Lund University, Tuija Muhonen, Malmö University. Work stress, coping, and gender: Implications for health and well-being. Sex Roles. A Journal of Research. 2008. № 42, Рр. 1059–1079. doi: 10.1017/CBO9780511490064.015

Folkman, S. Positive psychological states and coping with severe stress. Social Science and Medicine. 1997. № 45, Рр. 1207–1221.

Hobfoll S. E., Dunahoo C. L., Ben-Porath Y., Monnier J. Gender and coping: the dual-axis model of coping. American Journal of community psychology. 1994. Volume22. Issue1, Pр 49–82. doi: 10.1007/BF02506817

Goleman D., Boyatzis R., McKee A. The Emotional Reality of Teams. Journal of Organizational Excellence. 2002. № 21(2), Рр. 55–65 doi:10.1002/npr.10020

Kryvokon N.I. Psychosocial support as a factor of difficult situations overcoming. Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / scientific editing by S.D. Maksymenko, L.A. Onufriieva. 2015. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. Issue 29, Рр. 319–328.

Lazarus R., Folkman S. Stress, appraisal and coping. 1984 N. Y. Springer Publishing Company, 1984. 445 рр.

Nolen-Hoeksema, S., Jackson, B. Mediators of the Gender Difference in Rumination. Psychology of Women Quarterly. 2001. № 25. Рр. 37–47. doi: 10.1111/1471-6402.00005

Sarah B. Watson, Yong Wah Goh, Sukanlaya Sawang. Gender Influences on the Work-Related Stress-Coping Process. Journal of Individual Differences. 2011. № 32(1). Рр. 39–46. doi:10.1027/1614-0001/a000033

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Шиліна, Н. Є. (2024). КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В РОБОЧИХ КОНФЛІКТАХ: ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 60-64. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.11

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ