ТОЧНІСТЬ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» У РОЗРІЗІ РІВНІВ РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ

Автор(и)

  • М. М. Августюк

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.15

Ключові слова:

емоційний інтелект, навчальна діяльність, точність метакогнітивного моніторингу, розуміння емоцій.

Анотація

У статті описано особливості точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у розрізі рівнів розуміння емоцій. Основними інструментами дослідження були методики «MSCEIT V 2.0» та «ЕмІн», направлені на встановлення зв’язку між такими рівнями емоційного інтелекту, як розуміння емоцій, і точністю метакогнітивного моніторингу. Точність метакогнітивного моніторингу ми визначали як різницю між суб’єктивним оцінюванням правильності відтворення інформації та показниками фактичного відтворення з урахуванням профілів метапізнавальної активності: «+ +» та «– –» (показники точності моніторингу); «– +» (показники недостатньої впевненості або ілюзії незнання) і «+ –» (показники надмірної впевненості або ілюзії знання). Кореляційний аналіз показав кореляції середнього та високого рівнів між рівнями розуміння емоцій («MSCEIT V 2.0») і точністю метакогнітивного моніторингу у проспективних та ретроспективних судженнях впевненості у правильності виконання. На рівні тенденції, більш точними у своїх метакогнітивних судженнях є студенти з середнім рівнем розуміння емоцій («MSCEIT V 2.0»). Також найбільш точними у своїх судженнях є студенти з дуже високим і середнім, а також низьким (найнижчі показники надмірної впевненості) рівнями розуміння емоцій («ЕмІн»). Таким чином, результати аналізу можуть відігравати важливу роль у процесі розуміння зв’язку між точністю метакогнітивного моніторингу та навчальною діяльністю студентів загалом та студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії зокрема у розрізі рівнів розуміння емоцій. Перспективним напрямком дослідження емоційного інтелекту є вивчення особливостей впливу показників управління емоціями на точність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності у здобувачів вищої освіти.

Посилання

Августюк М. М. Емоційний інтелект у дискурсі точності метакогнітивного моніторингу : монографія. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. 374 с.

Буркало Н. І. Психологічні особливості емоційного інтелекту : Psychological Journal, 2019. Вип. 5, № 7. С. 34–49.

Верітова О. С. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи в процесі магістерської підготовки : Дис. … канд. пед. н. Запоріжжя : Класичний приватний у-т, 2019. 235 с.

Гоулман Д. Емоційний інтелект ; пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Х. : Віват, 2019. 512 с.

Грузинська І. М. Теоретичні аспекти проблеми емоційного інтелекту у юнацькому віці : Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 2017. Вип. 5, № 50. С. 88–95.

Зарицька В. В. Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту : Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія», 2021. Вип.2. С. 19–22.

Марченко А. О. Поняття емоційного інтелекту: теоретико-психологічні підходи, дефініції і структура : Питання психології. Вісник Національного університету оборони України, 2011. Вип. 1, № 20. С. 172–175.

Носенко Е. Л., Коврига Н. В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції : Монограф. Київ, 2003. 159 с.

Ракітянська Л. М. Концептуальні підходи до розуміння емоційного інтелекту як професійно значущої якості вчителя : Теорія і методика професійної освіти. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 12, № 2. С. 161–164.

Яцюк М. Емоційний інтелект особистості : Навчально-методичний посібник. Вінниця : Вид-во «Діло», 2019. 105 с.

Cooper R. K., Sawaf A. Executive IQ: Emotional intelligence in leadership and organizations. New York : Grosset/Putnum, 1997.

Di Fabio A. Emotional intelligence – new perspectives and applications : InTech: Open Access Publisher, 2011. 288 p.

Goleman D. Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ : Bantam Books, 1995. 661 p.

Izard C. E. Emotional intelligence or adaptive emotions? Emotion, 2001. Vol. 1, No. 3. P. 249–257.

Mayer J. D., Caruso D. R., Salovey P. Models of emotional intelligence : In R. Sternberg (Ed.), Handbook of Intelligence : Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. P. 396–420.

Mayer J. D., Caruso D. R., Salovey P. The ability model of emotional intelligence: Principles and updates : Emotion Review, 2016. Vol. 8. P. 1–11.

Petrides K. V., Furnham A. Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies : European Journal of Personality, 2001. Vol. 15, No. 6. P. 425–448.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Августюк, М. М. (2024). ТОЧНІСТЬ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» У РОЗРІЗІ РІВНІВ РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 77-81. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.15