КУРС «ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ» ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОСВІТНІМИ СТАНДАРТАМИ

Автор(и)

  • О. В. Джежик
  • А. О. Татьянчиков
  • Н. Г. Бакурідзе

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.17

Ключові слова:

психолог, основи психокорекції, професійні компетентності, програмні результати навчання, професійна підготовка здобувачів.

Анотація

У статті визначено, що навчальна дисципліна «Основи психокорекції» – це вибіркова навчальна дисципліна,мета якої полягає у вивченні та розумінні основних принципів та методів корекції психологічних станів та процесів. Відповідно до мети доведено логічну послідовність викладання лекційних та практичних занять. Доведено, що освітня компонента «Основи психокорекції» може охоплювати такі аспекти, як саморегуляція емоцій, розвиток позитивних мислених стратегій, методи роботи зі стресом та тривогою, техніки впливу на власні переконання та поведінку, а також засоби підтримки психічного здоров’я, що може стати ефективним допоміжним джерелом у майбутній професійній діяльності. Підкреслено, що програма навчальної дисципліни «Основи психокорекції» побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованого Європейською кредитно – трансферною системою (EСTS). Обґрунтовано, що навчальна програма курсу «Основи психокорекції» укладена відповідно до вимог Стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 565 від 24.04.2019 року для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» та орієнтована на особистісний та професійний ріст майбутніх фахівців-психологів. Зазначено, що процес становлення практичного психолога як фахівця вимагає від нього опанування новими знаннями, необхідними для виконання складних спеціалізованих завдань, в тому числі оволодіння сучасними технологіями здійснення корекції психологічних станів особистості. Підкреслено, що найважливішим питанням практичної психології є надання допомоги людині в самоактуалізації та самореалізації її внутрішнього потенціалу, у досягненні гармонії її внутрішнього світу, поліпшенні суб’єктивного самопочуття та психічного здоров’я.

Посилання

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24.04.2019 № 565. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/053-Psykholohiya-bakalavr.28.07-1.pdf(дата звернення 17.04.2024).

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 053 «Психологія», введена в дію наказом ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 05.08.2022 № 1630-6 https://www.onua.edu.ua/ua/studentu-ua/osvitniarticle&id=5290:psihologiya-opp-bakalavr-053-psihologiya&catid=615 (дата звернення 27.04.2024).

Татьянчиков А. О. Основи психокорекції: навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) ; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2021. 40 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Джежик, О. В., Татьянчиков, А. О., & Бакурідзе, Н. Г. (2024). КУРС «ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ» ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОСВІТНІМИ СТАНДАРТАМИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 87-90. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.17