РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • В. В. Найчук
  • Н. П. Лєсніченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.26

Ключові слова:

стресостійкість, складні ситуації життя, арт-терапія, метафоричні асоціативні картки, мандалотерапія, сендплей терапія, життєстійкість, BASIC РН-модель, війна.

Анотація

В статті представлений аналіз проблеми розвитку стресостійкості особистості засобами арттерапії в умовах воєнного стану. Арттерапія є тим підходом, що стрімко розвивається та стає все популярнішим як у професійному середовищі в нашій країні, так і за кордоном. Цей підхід використовується для терапевтичного впливу, а також для вирішення проблем діагностики, корекції та психопрофілактики. Особливої актуальності в Україні використання арттерапії як особливого терапевтичного інструменту набуло після початку російської агресії проти нашої країни. Унікальність арттерапії полягає в тому, що вона застосовує широкий спектр особливих унікальні невербальних творчих елементів поряд із широковживаними в терапії методами допомоги (релаксація, занурення, когнітивні інтервенції, десенсибілізація, відволікання тощо). Крім того, арттерапія як інструмент є універсальною для використання і поєднання з іншими підходами та терапевтичними моделями. Автори пишуть про те, що актуалізація ресурсів є важливою частиною терапії травми. Зазначається, що на думку фахівців, ефективним є використання мультимодальних моделей, зокрема модель BASIC РН. Мультимодальний підхід включає пошук і опору на провідні (ресурсні) модальності. Це дозволяє індивіду вибрати найкращий спосіб подолання та розширити свій поведінковий репертуар. М. Лаад та О. Аялон розробили модель BASIC PH з метою розвитку стресостiйкості та подолання деструктивних емоційних станів особистості, що були викликані травмуючими ситуаціями та подіями в житті. Модель складається з шістьох етапів: аналіз віри та переконань, афектів і почуттів, комунікативних здібностей і соціальної підтримки, сили уяви, стратегій пізнання та фізичних здібностей. Виходячи з того, що кожен із компонентів моделі формує основу індивідуального стилю поведінки під час перебування в стресі, це дослідження пропонує до використання арттерапевтичні стратегії, які використовують шість ресурсів моделі подолання. Розглянута модель є придатною для реалізації методів арт-терапії у психологічному консультуванні і терапії, зокрема впровадженні мандало терапії, сендплей терапії та метафоричних асоціативних карток.

Посилання

Luthar, S. S., Cicchetti, D., and Becker, B.. The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. Child Dev. 2000. № 71. Р. 543–562. doi: 10.1111/1467-8624.00164

Connor, K. M., and Davidson, J. R. T. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress. Anxiety. 2003. № 18. Р. 76–82. doi: 10.1002/da.10113

Ma, X., Wang, Y., Hu, H., Tao, X. G., Zhang, Y., and Shi, H. (2019). The impact of resilience on prenatal anxiety and depression among pregnant women in shanghai. J. Affective Disord. 2019. № 250. Р. 57–64. doi: 10.1016/j.jad.2019.02.058

Waller, M. A. (2001). Resilience in ecosystemic context: evolution of the concept. Am. J. Orthopsychiat. 2001. № 71. Р. 290–297. doi: 10.1037/0002-9432.71.3.290

Bonanno, G. A., and Mancini, A. D. (2008). The human capacity to thrive in the face of potential trauma. Pediatrics. 2008. 121, 369–375. dio:10.1542/peds.2007-1648

Harville, E. W., Xiong, X., Buekens, P., Pridjian, G., and Elkind-Hirsch, K. (2010). Resilience after hurricane Katrina among pregnant and postpartum women. Women Health Iss. 2010. № 20. Р. 20–27. doi: 10.1016/j.whi.2009.10.002

Наугольник, Л. Б. Психологія стресу : курс лекцій. Львів : ЛігаПрес, 2013. 130 с.

Lahad M., Shacham M., Ayalon O. The “BASIC Ph” model of coping and resiliency: Theory, research and cross-cultural application. London, England: Jessica Kingsley, 2013. 288 р.

Гавриловська К.П. (2020). Модель BASIC Ph у роботі психолога. Розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі: ціннісний вимір: тези доповідей Х наук.-практ. семінару., 23 квіт. 2020 р. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. С. 14–15.

Фалько Н.М., Гармаш Д.І., Браславська І.В. (2017). Мандала – як засіб психотерапії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серіѐ: Психологічні науки. 2017. № 2(3). С. 32–36.

Савчук З.С., Слободиська О.А. (2019). Мандала-терапія як інструмент психологічної корекції тривожних станів в юнацькому віці. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2019. № 1. С. 8.

Юнг, К.Г. Людина та її символи. Київ: Центр навчальної літератури, 2022. 436 с.

Hasnida H., Meutia A. (2017). The effectiveness of mandala therapy on coping stress advances in social science. Education and Humanities Research. 2017. № 136. Р. 288–290.

Eaton, J., & Tieber, C. The Effects of Coloring on Anxiety, Mood, and Perseverance. Journal of The American Art Therapy Association. 2017. № 34. Р. 42–46. https://doi.org/10.1080/07421656.2016.1277113

Василевська, О, Дворніченко, Л. Казкотерапія як засіб психологічної роботи з різними віковими категоріями. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2020. № 6. С. 24–31.

Kalff D. Sandplay: A Psychotherapeutic Approach to the Psyche. Analytical Psychology Press: Sandplay Editions, 2020. 134 р.

Kirschke, W. Strawberries Beyond My Window. Germany: OH Publishing. 2008. 136 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Найчук, В. В., & Лєсніченко, Н. П. (2024). РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 133-136. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.26