ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ФОРМУВАННІ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Автор(и)

  • В. В. Предко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.3

Ключові слова:

фрустраційна толерантність, життєстійкість, особистість, підліток, розвиток.

Анотація

У статті розкрито особливу роль фрустраційної толерантності, її представлено як інтегральну особистісну характеристику, яка забезпечує здатність людини переносити напругу, зберігати відносний спокій під час зіткнення з перешкодами. Обґрунтовано, що вона є основним рушійним механізмом, який надає можливість особистості швидко пристосовуватись до нових реалій, протистояти різноманітним стресовим факторам, знаходити шляхи вирішення життєвих труднощів, ефективно вибудовувати своє життя, зберігати оптимістичне ставлення, знаходити в собі сили будувати плани й рухатись далі за будь-яких обставин, відстоювати свої цінності, інтереси та потреби, а головне самореалізовуватись, зберігаючи фізичне та психічне здоров’я. Визначено, що високий рівень фрустраційної толерантності пов’язаний з високою самооцінкою, нервово-психічною стійкістю, інтернальністю локус контролю, низькою особистісною та ситуативною тривожністю, проявом оптимізму. Зазначено, що фрустраційні чинники більшою мірою залежать від суб’єктивного досвіду людини, своєрідності її сприйняття та того сенсу, який вона їм приписує, а також загального усвідомлення індивіда ймовірності задоволення власних потреб. Підкреслено, що саме в підлітковому віці, особистість схильна до підвищеної емоційності, основною формою якої є фрустрація. Наголошено, на важливому значенні соціальних чинників у формуванні фрустраційної толерантності, зокрема процесі її цілеспрямованого розвитку. Визначено, що основною передумовою формування та розвитку фрустраційної толерантності є життєстійкість особистості, яка надає змогу підтримувати ефективну життєдіяльність, навіть за наявності несприятливих умов та обставин. Життєстійкі переконання впливають на оцінку поточної ситуації, зокрема зменшують її травматичність, допомагають сприймати будь-які зміни як шанс для вдосконалення та особистісного розвитку, надають можливість прогнозувати бажане майбутнє, використовувати конструктивні копінг стратегії.

Посилання

Большакова А.М. Фрустраційна толерантність як складова психологічної готовності пожежних до професійної діяльності в екстремальних умовах:дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. Харків, 2000. 191 с

Власенко Л. В. Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05. Київ, 2005. 20 с.

Ламаш І. В. Психологічні особливості працівників ДСНСУ з різним рівнем толерантності до невизначеності // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Харків: НУЦЗУ, 2013. Вип. 13. С. 155–169.

Предко В. В., Предко Д. Є. Психологічне значення життєстійкості задля розвитку фрустраційної толерантності особистості у складних життєвих ситуаціях // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості» (PLSWTNP) (05 листопада 2021 року). Київ: 2021. С. 98–100.

Предко В. В., Сомова О. О. Вплив війни на зміну рівня стресу та стратегій збереження життєстійкості українців. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Т. 33(72). №4. С. 89-98. DOI: https://doi.org/10.32782/2709- 3093/2022.4/16

Предко В., Бондар М. Психологічні особливості взаємозв’язку життєстійкості та поведінкових копінг-стратегій особистості підлітка. // Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Психологія. 2022. № 2(55). С. 5–13. DOI: https://doi.org/10.32689/maup.psych.2022.2.1

Чижиченко Н.М. Фрустраційна толерантність особистості як афективний компонент оптимізму.// Психологія і особистість.2006 № 2 (10) Ч. 2. с.146–155.

APA Dictionary of Psychology. Washington, 2002, 392 p.

Bronson W. C. Adult derivatives of emotional expressiveness and reactivity-control: Developmental continuities from childhood to adulthood //Child Development. 1967. Vol. 38, №. 3. P. 801–817. DOI: https://doi.org/10.2307/1127257

Canas J. J., Fajardo I., Salmeron L. Cognitive flexibility. // International encyclopedia of ergonomics and human factors (2nd ed). / W. Karwowski (Ed.). Boca Raton, FL: CRC Press, 2006. pp. 297–301.

Ellis A., Bernard M. Emotive behavioral approaches to childhood disorders: Theory Research. The U.S.A: Springer Science & Business Media Inc., 2006. 474 р.

Hall, G. S. Adolescence. New York: Appleton-Century-Crofts. New York : D. Appleton and Company, 1904. DOI: https://doi.org/10.1176/ajp.61.2.375

Knaus W. J. How to conquer your frustration. URL: https://www.rebtnetwork.org/library/How_to_Conquer_Your_ Frustrations.pdf

Leyro T. M., Zvolensky M. J., Bernstein A. Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults //Psychological bulletin. 2010. Vol. 136, №. 4. P. 576–600

Maddi S. Hardiness: An operationalization of existential courage // Journal of Humanistic Psychology. 2004. Apr. 4. P. 279–298.

Martin M. M., Anderson C. M. The relationship between cognitive flexibility and affinity-seeking strategies //Advances in Psychological Research / F. H. Columbus (Ed.). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2001. Vol. 4. pp. 69–76.

Nugent S. M.S. FrustrationTolerance. URL: https://psychologydictionary.org/frustration-tolerance/

Rosenzweig S. III. Need-persistive and ego-defensive reactions to frustration as demonstrated by an experiment on repression //Psychological Review. 1941. Vol. 48. №. 4. P. 347–349.

Rosenzweig S., Fleming E. E., Rosenzweig L. The children’s form of the Rosenzweig Picture-Frustration Study //The Journal of Psychology. 1948. Vol. 26. №. 1. P. 141–191.

Rosenzweig S., Hunt J. An Outline of Frustration Theory. // Personality and the Behavior Disorders / J. Mc. V. Hunt. Ronald Press, 1944. p. 379–388.

Simons J. S., Gaher R. M. The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure //Motivation and emotion. 2005. Vol. 29, №. 2. P. 83–102.

Stanger R. Aging in Industry // Handbook of Psychology. New York: Van Nostrand Reinhold, 1985. P. 145–167

Varghese N. Frustration Tolerance among secondary school students of Kerala. M.Ed dissertation. Calicut University of Calicut, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Предко, В. В. (2022). ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ФОРМУВАННІ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 15-19. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.3