ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНЦІВ В ПЕРІОД ВІЙНИ

Автор(и)

  • В. Г. Панок
  • В. В. Предко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.27

Ключові слова:

війна, постковід, посткризовий розвиток, життєве планування, кризова життєва ситуація, соціально-психологічна реабілітація, життєстійкість.

Анотація

У статті представлений феномен посткризового розвитку, розкрито основний його зміст й психологічно особливості. А також зазначено, що він супроводжується якісними внутрішніми змінами, які виникають в особистості внаслідок пережитої кризової ситуації. Підкреслено, що трансформація негативного досвіду відбувається лише завдяки вирішенню внутрішнього конфлікту, конструктивній когнітивно-емоційній обробці, формуванню нового сенсу й реконструкції своїх старих внутрішніх схем. У результаті цього виникає розмежування між тими життєвими переконаннями, які були до кризової ситуації та тими переконаннями, які формуються у посткризовому вимірі. Тобто, посткризовий розвиток передбачає трансформаційні психологічні зміни в мисленні й ставленні людини до себе й світу. Також, у статті зазначено, що спільний травматичний досвід, зокрема війна, з більшою імовірністю призводять до посткризового розвитку, аніж індивідуальні, особисті травми. У статті також представлено результати дослідження, щодо особливостей переживання травмівного досвіду українців, у якому взяло участь 15 060 респондентів. Зокрема, було виявлено, що абсолютна більшість українців, а саме (84%), вважають себе наразі сильнішими, ніж до травмівних подій; значна кількість досліджуваних (81,9%) почали ставитися до себе з більшою повагою після травмівних подій, а також дві третини досліджуваних (69,9%), виявили в собі нові позитивні якості у посткризовий період. У статті також підкреслено, що важливу роль у прояві посткризового розвитку відіграє життєстійкість, оптимізм та надія на краще. Зокрема, більшість українців (74%) визначили її рівень вище середнього, а також переважна кількість учасників дослідження (64,5%), зазначили, що з впевненістю та оптимізмом дивляться у майбутнє. Відповідно, більшість українців має тенденцію до прояву посткризового розвитку, вони виявляють життєстійкість, надію та оптимізм, які допомагають їм краще справлятися з негативними наслідками травмівних подій.

Посилання

Данилюк І., Предко В., Трайно Р. Характеристика основних структурних проявів життєстійкості особистості в умовах війни. Проблеми гуманітарних наук. Психологія. 2023. Вип. 51. С. 46-52. DOI: 10.32782/2312-8437.51.2023-1.6.

Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період : дис. … канд. психол. наук :

00.09 / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2019. URL: https://nuou.org.ua/assets/dissertations/

diser/diser-zubovskyi.pdf.

Каменщук Т. Д. Зовнішні чинники та психологічні зміни дорослої особистості в постковідний період. Соціальна

педагогіка. 2023. Вип. 62. Т. 2. С. 127-130. DOI: 10.32782/2663-6085/2023/62.2.24.

Мороз Р. А., Сосновенко Н. В. Соціально-психологічна постковідна реабілітація в умовах війни. Наукові перспективи. 2023. Вип. № 10(40). С. 799-810. DOI: 10.52058/2708-7530-2023-10(40)-799-810.

Панок В. Г. Діяльність психологічної служби та Українського науково-методичного центру практичної психології

і соціальної роботи в умовах війни: результати, проблеми, пріоритети. Вісник Національної академії педагогічних наук

України. 2022. Том 4, вип. 2. С. 1-8. DOI: 10.37472/v.naes.2022.4205.

Панок В. Г. Психологічні дослідження в умовах війни: проблеми і завдання. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2023. Том 5, вип. 1. С. 1-12. DOI: 10.37472/v.naes.2023.5133.

Предко В., Предко Д. Особливості психічного стану українців в умовах війни. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. 2022. Том 56, № 3. С. 78-84. DOI: 10.32689/maup.psych.2022.3.11.

Панок В. Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми. Ніка-Центр. 2017. С. 188. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707672

Панок В. Г. Процеси синтезу в психології (Відкриття у науковій творчості Л.С. Виготського). Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Психологія". 2019. № 60. С. 25–54. URL: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.60.02

Панок В. Г. Результати дослідження психологічного стану учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19. Herald

of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. 2021. Т. 3, № 1. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305x-2021-3-1-9-1.

Панок В. Г., Марухіна І. В., Романовстка Д. Д. Психологічний супровід освіти в умовах війни. Herald of the National

Academy of Educational Sciences of Ukraine. 2020. Т. 2, № 2. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305x-2020-2-2-12-2.

Панок В. Г., Рудь Г. В. Психологія життєвого шляху особистості. Ніка-Центр. 2006. С. 280. URL: http://lib.iitta.gov.ua/

id/eprint/724267

Abdulshafea M., Rhouma A. H., Gire N., AlMadhoob A., Arshad U., Husain N. The epidemiology of common mental

disorders in Libya: A systematic review. The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery. 2021. Vol. 57(1). P. 1–13.

DOI: 10.1186/s41983-021-00408-y.

Barrington A. J., Shakespeare-Finch J. Working with refugee survivors of torture and trauma: An opportunity for vicarious

post-traumatic growth. Counselling Psychology Quarterly. 2013. Vol. 26(1). С. 89-105. DOI: 10.1080/09515070.2012.727553.

Deldadeh Mehraban, Farhangi A., Abolghasemi S. Mediating Role of Coping Strategies and Defense Mechanisms in

Relationship of Mental Health, Resilience, and Perceived Social Support with Posttraumatic Growth in COVID-19 Survivors. Arch

Hyg Sci. 2023. Vol. 12, no. 1. P. 12-20. URL: http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-606-en.html.

Kılıç C., Magruder K. M., Koryürek M. M. Does trauma type relate to posttraumatic growth after war? A pilot study of young Iraqi war survivors living in Turkey. Hacettepe University, Turkey; Medical University of South Carolina; Aksaray State Hospital, Turkey.

Erikson K.T., Yule W. A New Species of Trouble: Explorations in Disaster, Trauma, and Community. New York, NY: Norton. 1994.

Hegel: Der Weltphilosoph | Die Philosophie des Geistesgiganten: Erstmals verständlich und unterhaltsam erklärt. 2020. P. 311.

Bryngeirsdottir H. S., Halldorsdottir S. The challenging journey from trauma to post-traumatic growth: Lived experiences of facilitating and hindering factors.

Joseph S., Murphy D., Regel S. An affective–cognitive processing model of post-traumatic growth. Clin. Psychol. Psychother. 2012. Vol. 19. P. 316–325. DOI: 10.1002/cpp.1796.

Long L.J., Gallagher M.W. Hope and posttraumatic stress disorder. In The Oxford Handbook of Hope; Gallagher M.W., Lopez S.J., Eds.; Oxford University Press: Oxford, UK. 2017. Р. 233–242.

Predko V., Schabus M., Danyliuk I. Psychological characteristics of the relationship between mental health and hardiness of Ukrainians during the war. Frontiers in Psychology. 2023. Vol. 14. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1282326.

Rand K.L. Hope, Self-Efficacy, and Optimism Conceptual and Empirical Differences. In The Oxford Handbook of Hope; Gallagher M.W., Lopez S.J., Eds.; Oxford University Press: Oxford, UK. 2017.

Schneider J.S. Hopelessness and helplessness. J. Psychiatr. Nurs. 1980. Vol. 18. P. 12–21.

Smith M.B. Hope and despair: Keys to the socio-psychodynamics of youth. Am. J. Orthopsychiatry. 1983. Vol. 53. P. 388–399.

DOI: 10.1111/j.1939-0025.1983.tb03379.x.

Snyder C.R. Hypothesis: There is Hope. In Handbook of Hope Theory, Measures, and Applications; Snyder C.R., Ed.; Academic Press: San Diego, CA, USA, 2000.

Tedeschi R.G., Calhoun L.G. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry. 2004. Vol. 15, no. 1. P. 1–18. DOI: 10.1207/s15327965pli1501_01.

Tedeschi R.G., Shakespeare-Finch J., Taku K., Calhoun L.G. Posttraumatic growth: Theory, Research, and Applications. Routledge, 2018.

Tsai J., El-Gabalawy R., Sledge W.H., Southwick S.M., Pietrzak R.H. Post-traumatic growth among veterans in the USA: results from the National Health and Resilience in Veterans Study. Psychological Medicine. 2015. Vol. 45, no. 1. P. 165-179. DOI:

1017/S0033291714001202.

Vázquez C., Pérez-Sales P., Ochoa C. Posttraumatic growth: challenges from a cross-cultural viewpoint. In Increasing psychological well-being across cultures; Fava G.A., Ruini C., Eds.; New York, NY: Springer International Publishing. 2014. Р. 57–74.

Waynor W.R., Gao N., Dolce J.N., Haytas L.A., Reilly A. The relationship between hope and symptoms. Psychiatr. Rehabil. J. 2012. Vol. 35. P. 345–348. DOI: 10.2975/35.4.2012.345.348.

Duan W., Guo P., Gan P. Relationships among Trait Resilience, Virtues, Post-traumatic Stress Disorder, and Posttraumatic Growth. PloS one. Vol. 10.5. 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0125707.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Панок, В. Г., & Предко, В. В. (2024). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНЦІВ В ПЕРІОД ВІЙНИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 137-142. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.27