ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Автор(и)

  • Н. В. Назарук

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.13

Ключові слова:

прокрастинація, прокрастинатор, непрокрастинатор, відкладання виконання завдань, відкладання прийняття рішень.

Анотація

У статті розглядається проблема прокрастинації як психологічного феномена. Прокрастинація може проявлятися і в учнів, і у студентів, і у фахівців. Феномен прокрастинації є предметом дослідження у психології, медицині, педагогіці, політиці. В науковій літературі представлені роботи щодо політичної прокрастинації, академічної прокрастинації студентів, причин, наслідків та шляхів подолання прокрастинації. У психології немає єдиного погляду на визначення феномена прокрастинації. Можна розглядати прокрастинацію як психологічне поняття, що окреслює схильність людини відкладати неприємні або складні завдання, думки, рішення, справи на потім, тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. Прокрастинація проявляється у всіх сферах життя: побуті, військових та державних справах. Перші наукові дослідження прокрастинації у психології були у сфері психоаналізу. В останні роки з’явилося чимало публікацій присвячених прокрастинації, проте вони мають описовий характер і містять мало емпіричних досліджень. Виокремлено два основних напрями прокрастинації: відкладення завдань та відкладення прийняття рішень. Виділяють різні види прокрастинації: навчальну (академічну), трудову, соціальну, побутову, політичну. Описано характерні типи прокрастинації: побутова, прийняття рішень, невротична, академічна, компульсивна. Проаналізовано нормативну (тимчасову) та ненормативну (постійну) прокрастинацію, активну і пасивну. Більшість прокрастинаторів є інтернали, а непрокрастинатори – екстернали. Розглянуто теорії виникнення прокрастинації: самоцензура, авторитарність батьків, особистий супротив, тривожність. Виділено психологічні, соціально-психологічні, педагогічні та психофізіологічні фактори виникнення прокрастинації у студентському середовищі. Проаналізовано емоції, які можуть ховатися за прокрастинацією (страх, печаль, радість, злість, сором, провина). Описано методи боротьби з прокрастинацією: позбавлення від тимчасової прокрастинації, метод применшення значущості завдання, метод візуалізації.

Посилання

Грабчак О.В. Особливості академічної прокрастинації студентів-першокурсників. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 4. С. 210–218.

Дворник М. С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього: монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. 120 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711403/1/Dvornyk_Mon_2018.pdf

Дуб В. Особливості прокрастинації студентів. Проблеми гуманітарних наук. Психологія. 2020. 47 С. 53–66. URL: 229345-Текст статті-523992-1-10-20210424 (1).pdf

Дубініна К.В. Прокрастинація як проблема психології особистості студента. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2018. Вип. 7 (52). С. 172–180.

Євдокимова Д., Качарова В. Прокрастинація як фактор суб'єктивного сприйняття часу. “Вісник”. 2019. № 1 (39). С. 18–22. URL: https://herald.kibit.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/65/60/

Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома». 2019. 80 с.

Прокрастинація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81% D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Справи на потім: що таке прокрастинація та як її здолати URL: https://firtka.if.ua/blog/view/spravi-na-potim-shcho-takeprokrastinatsiia- ta-iak-yiyi-zdolati

Шайгородський Ю. Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки. Політичний менеджмент. 2013. № 59. С. 16-29. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2013_59_4

Шайгородський Ю. Феномен політичної прокрастинації як виклик стратегічному мисленню. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13722/Shaygorodsky.pdf?sequence=1

Я потім це зроблю. Чому ми прокрастинуємо і як цього уникнути. URL: https://happymonday.ua/chomu-myprokrastynuyemo- i-yak-tsogo-unyknuty

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Назарук, Н. В. (2022). ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 66-70. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.13