ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРАМИ В РОЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ДІЛОВОГО ДОКУМЕНТУ

Автор(и)

  • О. О. Власенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.17

Ключові слова:

професійне мовлення, діловий документ, інформаційна насиченість, психологія сприйняття, менеджер.

Анотація

У статті висвітлено значення ділових документів, як засобу відображення результатів прийняття управлінських рішень в процесі управління організацією. В процесі своєї професійної діяльності менеджер постійно обробляє документи, виявляє та опрацьовує інформацію, що необхідна йому для подальших дій. Метою ділового документа є донесення, необхідної для наступних дій адресата, інформації. Наявність необхідної інформації в документі визначається адресатом. Складний психологічний процес сприйняття повідомлення відбувається у свідомості людини та є сукупністю процесів переробки наявної інформації в документі. Показник, що оцінює наявність необхідної інформації в документі відображає інформаційну насиченість повідомлення. Цей показник відображає рівень достатності обсягу інформації в тексті, яку отримує адресат для продукування відповідної реакції на нього та співвідношення її з об’ємом тексту. Визначено, що показник інформаційної насиченості тексту ділового документу має три градації: недостатня інформативність тексту; достатня інформативність тексту; надлишкова інформативність тексту. Виходячи з цього, мова документу повинна бути професійно орієнтованою, стислою та чіткою. При продукуванні тексту, необхідно використовувати засоби ділової етики. Всі чинники впливу на сприйняття інформації ділового документу умовно можна поділити на три групи: професійні знання адресата та особи, що складала документ; фізичні чинники впливу на ознайомлення із документом; психологічні чинники впливу на ознайомлення із документом. Основними психологічними факторами впливу на відповідне сприйняття професійної мови ділового документа є відсутність психологічних перешкод при ознайомленні із документом та внутрішня, підсвідома згода із висвітленими у документі твердженнями та переконаннями.

Посилання

Авраменко О.О., Яковенко Л.В., Шийка В.Я. Ділове спілкування: Навчальний посібник / За наук. ред. О. О. Авраменко. Івано Франківськ, ЛілеяНВ», 2015. 160 с.

Єщенко Т.А. «Категорія «інформативність» (‘змістовність’), її мовне вираження в тексті». Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, вип. 6, Жовтень 2011, C. 172–180, https://doi:10.31812/filstd. v6i1.791

Конспект лекцій до курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О.В. Юферева. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. 76 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. пос.] / І. М. Кочан. К. : Знання, 2008. 423 с.

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2011. 224 с.

Самочорнова О.А. Інформаційна насиченість та інформативність тексту/ Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки. 2010. С. 225–228.

Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. К. : Фітосоціоцентр, 1999. 148 с.

Тяпкіна Н. І. Інформативність журналістських текстів. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія Філологія. Соціальні комунікації». Том 26(65) № 3. 2012. С. 91–95.

Чепелєва Н.В. Текст і читач: посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 124 с.

Del-Fresno-García, M. (2015). Infosociabilidad: monitorización e investigación en la web 2.0 para la toma de decisiones. Profesional De La información, 20(5), 548–554. https://doi.org/10.3145/epi.2011.sep.09

Lim K. H., Benbasat I. (2002) The Influence of Multimedia on Improving the Comprehension of Organizational Information. Journal of Management Information Systems. Volume 19, Issue 1. 99–127. https://doi.org/10.1080/07421222.2002.11045712

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Власенко, О. О. (2022). ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРАМИ В РОЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ДІЛОВОГО ДОКУМЕНТУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 85-88. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.17

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ; ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ