ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСУ ТА РІВНІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Т. А. Яновська
  • Н. О. Гончарова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.21

Ключові слова:

стрес, особливості стресу, прояв стресу, рівні навчальних досягнень, тривожність, загальний рівень тривожності, аспекти тривожності, нервово-психічне напруження, рівень нервово-психічного напруження, психічні стани

Анотація

Дана стаття присвячена теоретичному та практичному аналізу проблеми вивчення особливостей стресу та рівнів навчальних досягнень здобувачів освіти коледжу. Вивчається сутність поняття «стресу» у психологічних наукових джерелах. Характеризуються особливості прояву стресу на різних етапах онтогенезу. Обґрунтовується проблема психологічних особливостей прояву стресу у студентів коледжу в залежності від рівнів їх навчальних досягнень. Наголошується, що стрес здобувачів освіти визначається наявністю стресогенних чинників у студентському середовищі, таких як ситуації заліково-екзаменаційних сесій, періоди соціальної адаптації, необхідність особистісного самовизначення у майбутній професійній діяльності. Аналізуються методичні основи дослідження особливостей стресу та рівнів навчальних досягнень студентів: діагностика тривожності і шкільної тривожності, визначення рівня нервово-психічної напруги, вивчення самооцінки психічних станів. Даний психодіагностичний комплекс методик відповідає специфіці досліджуваного явища і дозволяє розкрити різноманітні аспекти дослідження навчального стресу в юнаків-студентів з урахуванням їх рівнів навчальних досягнень. Проаналізовано організацію емпіричного дослідження і результати психодіагностики особливостей стресу та навчальних досягнень здобувачів освіти коледжу: визначення вираженості загального рівня тривожності у навчальній діяльності студентів, особливостей різних аспектів тривожності студентів із низьким та високим рівнями навчальних досягнень, рівня нервово-психічного напруження студентів, характеристики психічних станів студентів із різним рівнем навчальних досягнень.

Посилання

Бардин Н., Жидецький Ю., Кіржецький Ю., Когут Я., Пряхіна Н. Стресостійкість : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 204 с.

Висідалко Н., Бабенко А. Психологічний аналіз стресу в навчальній діяльності студентів. Молодий вчений. 2016. № 12(40). С. 199–201.

Галян І. Психодіагностика : навчальний посібник. К. : Академвидав, 2011. 464 с.

Кравчук С. Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон : Херсонський державний університет, 2018. Вип. 1. Том 1. С. 99–105.

Овчаренко О. Психологія стресу та стресових розладів : навчальний посібник. К. : Університет «Україна», 2023. 266 с.

Шмаргун В. Психологія стресостійкості студентської молоді. К. : Видавничий центр НУБіП України, 2018. 198 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Яновська, Т. А., & Гончарова, Н. О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСУ ТА РІВНІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 114-117. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.21