СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАНІСТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Т. А. Яновська

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.25

Ключові слова:

розвиток молодших школярів, соціально-психологічний розвиток молодших школярів, соціальні характеристики, формування соціальних характеристик, ігрова діяльність, засоби ігрової діяльності, каністерапія.

Анотація

Дана стаття присвячена теоретичному і практичному аналізу проблеми соціально-психологічного розвитку молодших школярів засобами ігрової діяльності та каністерапії. Характеризуються результати теоретичних узагальнень проблематики особистісного становлення молодших школярів. Вивчається специфіка становлення їх соціально- психологічних характеристик, можливостей застосування ігрової діяльності та каністерапії у сприянні формуванню соціальних характеристик дітей даного віку. Наголошується, що соціально-психологічний розвиток дітей молодшого шкільного віку може бути досягнутий за рахунок використання різноманітних педагогічних та соціально-психологічних технологій, спеціально організованої активності дітей, спрямованої на формування їх якостей комунікативної компетентності. Особливо важлива роль у такому контексті належить застосуванню ігрових технологій та каністерапії. Аналізуються методичні основи емпіричного дослідження соціально-психологічного розвитку молодших школярів засобами ігрової діяльності та каністерапії: вивчення сфери міжособистісних стосунків дитини, визначення рівня співпраці у дитячому колективі, виконання символічних завдань на виявлення «соціального Я». Даний психодіагностичний комплекс методик відповідає специфіці досліджуваного явища і дозволяє розкрити різноманітні аспекти дослідження соціально-психологічного розвитку молодших школярів засобами ігрової діяльності та каністерапії. Проаналізовано організацію емпіричного дослідження і результати психодіагностики соціально-психологічного розвитку молодших школярів засобами ігрової діяльності та каністерапії: визначення особливостей соціально-психологічних характеристик молодших школярів на констатувальному етапі дослідження; аналіз показників ефективності розвитку соціально-психологічних характеристик молодших школярів за результатами застосування ігрової діяльності та каністерапії.

Посилання

Герасіна С., Мельничук О. Використання каністерапії в роботі з дітьми з вадами розумового розвитку та аутичними розладами. Humanitarium. 2017. Т. 39, Вип. 1. С. 63–74.

Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру: метод. посіб. / авт. кол. за. ред. А. Обухівської, Т. Ілляшенко. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 228 с.

Коваленко В., Введенська В. Використання елементів каністерапії в логокорекційній роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2019. (1(324) Ч. 2). С. 311–320.

Кравченко О. Каністерапія як інноваційний напрям соціально-психологічної реабілітації. Інноватика у вихованні. 2021. Вип. 13. Т. 1. С. 28–38.

Мельничук О. Психологічна діагностика: навчальний посібник. К.: Каравела, 2023. 316 с.

Мисяк Л. Соціально-психологічний розвиток молодших школярів засобами ігрової діяльності та каністерапії. Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості: зб. наук. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.- практ. конф. (28–29 квітня 2022 р., м. Полтава). Полтава, 2022. С. 156–158.

Смаль А. Особливості самооцінки молодшого школяра. Наукові записки Чернігівського університету. Серія «Психологія». 2019. № 5. С. 229–232.

Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному інноваційному просторі: [монографія] / за заг. ред. О. Лобової, С. Кондратюк. Суми: ФОП Цьома С., 2021. 362 с.

Халько М. Характеристика мотиваційного компоненту навчальної діяльності молодшого школяра. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 7 (52). С. 150–156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Яновська, Т. А. (2024). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАНІСТЕРАПІЇ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 128-132. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.25