РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

Автор(и)

  • Л. В. Туріщева
  • І. І. Дорожко
  • О. Є. Малихіна

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.22

Ключові слова:

«soft skills», підліток з порушенням слуху, настільна гра, комунікативні навички, лідерські якості, робота у команді, самостійність, емоційний інтелект, спостережливість, критичне мислення

Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку «soft skills» у підлітків з порушенням слуху. Проаналізовано підходи до поняття «soft skills» у вітчизняній науці, представлено огляд формування «soft skills» на різних вікових етапах, надано увагу прийомам формування «soft skills». В експериментальній частині представлений експеримент з підлітками з порушенням слуху з визначенням в них основних компонентів «soft skills», а саме: рівень розвитку емоційного інтелекту, комунікативних вмінь, вміння працювати у команді, рівень лідерських якостей, розвиток критичного мислення, самостійність. Результати експерименту свідчать про необхідність формування «soft skills» В статті представлена авторська програма, яка спрямована на розвиток «soft skills» у підлітків з порушенням слуху, яка включає до себе використання різних типів настільних ігор: логічних, стратегічних та кооперативних. Авторська програма складає з 30 занять, які мають однакову структуру: вступ (спрямований на створення атмосфери довіри, доброзичливості та прийняття учасниками один одного); основна частина (знайомство та організація проведення настільної гри); заключна частина (проведення релаксу, підбиття підсумків). Особливу увагу автори приділяють психолого-педагогічним можливостям сучасних настільних ігор. Показано особливості кожного виду ігор, а також проаналізовано їх корекційні та розвивальні можливості. Сформульовано психолого-педагогічні рекомендації для педагогів та батьків, які виховують дітей з порушенням мовлення з питання організації та проведення настільних ігор як умови розвитку в них «soft skills». Отримані результати свідчать, про те, що використання настільних ігор у корекційно-розвивальній роботі сприяють розвитку «soft skills» у підлітків з порушенням слуху.

Посилання

Василенко О., Корчак І. Формування у студентів-психологів «Soft skills» як чинник їх успішної майбутньої професійної діяльності. Psychology Travelogs. 2021. № 2. С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.31891/PT-2021-2-2.

Дорожко І., Малихіна О., Туріщева Л. Шкільний психолог в умовах НУШ. Професійний супровід початкової ланки освіти : навч.-метод. посіб. Харків : ВГ «Основа», 2020. С. 113–120.

Жовнич О.В, Стахова І. А. Діагностика розвитку soft-skills дітей молодшого шкільного віку. Інноваційна педагогіка. 2022. Випуск 51. Том 1. С. 76‑79. DOI: https://doi.org/10.32782/26636085/2022/51.1.14

Коваль К.О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2. С. 162–167.

Коляда Н., Кравченко О. Практичний досвiд формування «soft-skills». Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип 27. том 3. C. 133–145. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/27.203686

Любченко Н. В. Soft skills ta hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу у післядипломній освіті менеджерів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2022. Вип. 22 (51). С. 41–68. DOI: https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-41-68

Мозгова Г. В., Євтушенко В. А., Мозгова А. Д. Формування soft skills фахівця в галузі маркетингу на основі компетентнісного підходу. Економіка та суспільство. 2020. Вип. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-40.

Наход С. А. Значущість «Soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 63. С. 131–135.

Смолянко Ю., Ігнатенко А. Розвиток soft skills у дітей старшого дошкільного віку. Acta Paedagogiсa Volynienses. 2021. № 6. С. 15–21.

Тілікіна Н. В. Навички ХХІ століття та умови їх формування і розвитку для молоді. URL: http://surl.li/bevov. (дата звернення: 18.01.2024).

Туріщева Л., Дорожко І., Малихіна О. Бібліотерапія як засіб розвитку соціального інтелекту в учнів з особливими потребами. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 листоп. 2023 р.). Харків, 2023. Ч. 1. С. 152–153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Туріщева, Л. В., Дорожко, І. І., & Малихіна, О. Є. (2024). РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 118-122. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають