ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОВО-ОСОБИСТІСНИХ СТАНІВ МОЛОДІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • А. В. Курова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.6

Ключові слова:

ситуація невизначеності, особистісний сенс, цінності, цілі, молодь.

Анотація

У статті актуалізується проблема необхідності емпіричного дослідження сенсово-особистісних станів молоді в умовах невизначеності. В сучасних соціально-політичних умовах у свідомості українських громадян відбуваються потужні трансформації, пов’язані з формуванням громадянськості, національного мислення та самосвідомості. Про національно свідому позицію, духовний світ суб’єкта, його готовність діяти в умовах невизначеності можна судити по тому, на досягнення яких цілей він спрямовує свої зусилля, які об'єкти стають для нього значимими. Експлікація принципу невизначеності в соціально-психологічній науці дозволяє нам виділити та узагальнити можливі ознаки ситуації невизначеності, основні особистісні складові та можливі поведінкові наслідки. Психологічний зміст ситуації невизначеності має як позитивні, так і негативні контексти. До негативних боків можна віднести роботу предикативної функції психіки, що може провокувати нездатність людини передбачати розвиток ситуації, втрату контролю над своїм життям, а до позитивних – можливість здійснення множинних виборів, які отримує в умовах невизначеності сучасна молодь, що створює благоприємні умови для її самореалізації. Сенсово-особистісні стани молоді визначено як систему генералізованих темпоральних сенсів, з урахуванням досвіду, реальності та цілей. Виявлено п’ять основних сенсово-особистісних станів молоді, які проявляються в умовах невизначеності (з низькими показниками усвідомленості реальності, прожитої частини життя та майбутнього; з низькими показниками усвідомленості прожитої частини життя та майбутнього при високій усвідомленості реальності; з низькими показниками усвідомленості реальності та прожитої частини життя при середніх і високих показниках усвідомленості цілей майбутнього; з високими показниками усвідомленості реальності, прожитої частини життя та низькою усвідомленістю майбутнього; з високими показниками всіх трьох локусів). Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розширенні психологічного змісту сенсово-особистісних станів молоді в умовах невизначеності.

Посилання

Заїка В.М. Особливості трансформації особистості людини в ході вирішення життєвої кризи. Полтава, 2016. 100 с.

Кригер Є.Е. Ситуації невизначеності та проблемні ситуації: спільне та особливе. Сучасні проблеми науки та освіти. 2014. № 2.

Курова А.В. Психологічне благополуччя як емпіричний гарант психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологі. 2022. Том 33(72) № 4. С. 31–36.

Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Позитивна психологія й перспективи досліджень оптимального функціонування людини як суб'єкта життєдіяльності. Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. 2009 (3). С. 56–66.

Тимофієва М.П. Духовність як чинник формування психічного здоров’я особистості. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Філософія. Чернівці: Рута, 2018. № 41. С. 34–45.

Франкл В. Людина в пошуках сенсу. К. : Наукова думка, 2016. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Курова, А. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОВО-ОСОБИСТІСНИХ СТАНІВ МОЛОДІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 31-34. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.6

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають