АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА КОНФЛІКТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • У. Б. Михайлишин
  • І. В. Юхименко
  • Я. О. Шимоняк

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.16

Ключові слова:

акцентуації характеру, характер, конфліктність, конфліктна поведінка, реагування у конфліктах, підлітковий вік

Анотація

У статті розглянуто проблему дослідження акцентуацій характеру та конфліктної поведінки у підлітковому віці. Визначено трактування поняття «акцентуації характеру». Акцентуації проявляються як крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені. У залежності від міри вираження розглядається два види акцентуацій характеру такі як явна і прихована. Встановлено, що акцентуації характеру зустрічаються найбільш часто серед осіб підліткового віку. На даному віковому етапі особливості характеру часто загострюються, а при дії певних чинників можуть наступати тимчасові порушення адаптації, прояви конфліктності у поведінці. Проаналізовано особливості визначення конфліктності. З’ясовано, що у психології не існує єдиного визначення даного поняття. Воно розглядається як інтегральне різнопланове утворення, яке зумовлене особистісними властивостями. Конфліктність може відігравати у житті особистості як позитивну, так і негативну роль. Вона є неодмінною властивістю особистості з індивідуальними особливостями проявів. Здійснено емпіричне дослідження акцентуацій характеру та конфліктної поведінки у підлітковому віці. Підібрано комплекс психодіагностичних методик: методика на визначення акцентуацій характеру (Г. Шмішик); ПДО; тест «Самооцінка конфліктності» (Ряховський В. Ф.); методика оцінки способів реагування у конфліктах (К. Н. Томас). Узагальнивши результати за методиками визначення акцентуацій характеру особистості, виявлено, що найбільше у представників даної вибірки виражені такі типи акцентуацій як «Гіпертимний», «Демонстративний», «Шизоїдний» та «Конформний». Підлітки з типом акцентуації «Гіпертимний» часто мають хороший натрій, у поведінці проявляється висока активність. Підлітки з типом акцентуації «Демонстративний» часто прагнуть уваги до своєї особи, захоплення. У підлітків із вираженим типом акцентуацій «Шизоїдний» головною рисою особистості проявляється замкнутість. Особи з типом акцентуації «Конформний» дуже часто проявляють схильність підлаштовуватись під думку більшості осіб. Дослідивши особливості конфліктності, нами виявлено, що у досліджуваних осіб найбільше виражений середній рівень конфліктності, що свідчить на слабку її вираженість. Найбільше в учнів при вирішенні конфліктів проявляється тип реагування «Уникнення».

Посилання

Бондарчук Д., Проскурка Н. Вплив емоційного інтелекту на вибір стратегії поведінки в конфлікті. Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія. 2022. Вип. 2(21). С. 91–96.

Бочаріна Н.О., Михайленко Н.К. Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків. «Молодий вчений». 2017. № 11 (51) С. 785–788.

Дуткевич Т.В. Психологічний зміст поняття конфліктності. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 20. С. 192–200.

Лисенкова І.П., Бурячок А.В. Bплив акцентуацій характеру підлітків на поведінку в конфліктних ситуаціях. Габітус. Вікова та педагогічні психологія. 2022. Випуск 42. С. 64–68.

Павелків Р. В. Загальна психологія. К. : Кондор, 2012. 570 c.

Чайковська О.М. Вплив акцентуацій характеру на девіантну поведінку підлітків. Збірник наукових праць К:ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми сучасної психології. 2010. Випуск 9. С. 725–735.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Михайлишин, У. Б., Юхименко, І. В., & Шимоняк, Я. О. (2024). АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА КОНФЛІКТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 86-90. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають