ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • С. О. Мащак
  • Х. Б. Кучвара

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.1

Ключові слова:

суб’єктивне благополуччя, щастя, задоволеність життям, психологічне благополуччя, психічне здоров’я, особистість

Анотація

У статті розкрито теоретичні аспекти прояву суб’єктивного благополуччя українців в умовах війни та його сутність. Визначено чинники суб’єктивного благополуччя та досліджено їх детермінованість цінностями і мотивами, котрі дозволять українцям відчувати задоволеність життям. Подана у статті інформація свідчить, що значна частина дослідників ототожнюють поняття психологічне та суб’єктивне благополуччя. Ми розглядаємо суб’єктивне благополуччя як психологічний феномен, що демонструє особистісне ставлення людини до себе як особистості, її задоволеність життям та процесами, що мають важливе значення для неї з точки зору засвоєних нормативних уявлень про зовнішнє та внутрішнє середовище. Емоційні та психічні розлади, тривожність, розчарування, страх, депресія, безсилля супроводжують життя українців в умовах війни, кардинально змінилась система ціннісно-мотиваційних орієнтацій. Виявлено, що психологічне та суб’єктивне благополуччя тісно взаємопов’язані психологічні феномени, які забезпечують цілісність особистості та її психічне здоров’я. Ціннісно-мотиваційна сфера особистості виступає психологічною детермінантою. Цінності, мотивація, а також дієві життєві цілі суттєво покращують відчуття суб’єктивного благополуччя. Війна – це вже неблагополуччя, яке руйнує не тільки життя людини у фізичному, психічному, психологічному вимірах, її внутрішній життєвий потенціал чи навпаки – надає нового сенсу її життю. Війна яскраво це демонструє. Українці не тільки навчились виживати, але й значна частина населення отримала нові мотиваційні орієнтації. Важливою і найпершою є незалежність рідної землі. Рівень суб’єктивного благополуччя українців в умовах війни залежить від різноманітних аспектів саме ціннісно-мотиваційної сфери. Ми виявили, що українці, які мають високий рівень усвідомлення життя в умовах війни є більш благополучними та щасливими, аніж ті, що в умовах війни не бачать сенсу життя та втратили мету. Ми з’ясували: із суб’єктивним благополуччям українців в умовах війни найбільш тісно пов’язана їх усвідомлена здатність керувати життям, вносити зміни у відповідності до ситуації, що склалася, власних бажань. Найменше корелює осмисленість життя із задоволеністю українцями соціальною сферою. Ціннісно-мотиваційні орієнтації українців сьогодні – це мирне життя без обстрілів і смерті. Отримані результати можуть бути спрямовані на допомогу українцям у збереженні фізичного та психічного благополуччя, підвищенні якості життя власними силами в умовах війни.

Посилання

Аргайл Майкл. Психологія щастя. Відновлено з https://studfile.net› preview

Білозерська С.І., Мащак С.О. Особливості зв’язку професійної я-концепції і психологічного благополуччя педагога. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 5. Херсон, 2018. С. 71–77.

Вірман Е. В., Калашнікова Т. В. Дослідження ціннісножиттєвих орієнтацій і задоволеності життям у людей різних вікових груп.. Український науково-медичний молодіжний журнал. Київ, 2011. №4. С. 17–19.

Данильченко Т.В. Суб’єктивне соціальне благополуччя: психологічний вимір. Монографія. К., Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернігів: Десна Поліграф, 2016.

Іваннікова Г.В. Особистісні ресурси психологічного благополуччя студентів з інвалідністю. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2021. 248 с.

Мащак С. Криза особистості в умовах війни: теорія і рефлексія досвіду. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічний супровід до, під час та після війни: дослідження та ділення досвідом», присвяченої Всесвітньому дню психічного здоров’я та Дню Захисників та Захисниць України, м. Львів, 14-15 жовтня 2022р. С. 90.

Семків І. Цінності як чинники суб’єктивного благополуччя студентської молоді. Психологічні перспективи, 2009. №14. С. 158–164.

Сердюк Л.З. Структура та функція психологічного благополуччя особистості. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том V. Вип. 17. Київ, 2017. С. 124–133.

Чайка О. Дослідження психологічного благополуччя дітей молодшого шкільного віку. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science: Development and Factors its Influence» (December 26–28, 2022). Amsterdam, Netherlands, № 138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Мащак, С. О., & Кучвара, Х. Б. (2023). ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 5-9. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.1

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають