МОТИВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДОРОСИХ ОСІБ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ ПСИХОЛОГА

Автор(и)

  • С. О. Мащак
  • С. М. Дилин

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.2

Ключові слова:

мотивація, мотив, потреба, активність, психолог, дорослість, активність

Анотація

У статті подано результати емпіричного вивчення мотиваційних тенденцій осіб, що здобувають психологічну освіту. Це – прагнення до безперервного саморозвитку, реалізації свого потенціалу та наявність цілей і відчуття свідомості життя, позитивне ставлення до себе та свого минулого. вивчення психології та здобуття професії психолога у дорослому віці є дуже часто усвідомленим мотивом. Доросла особа усвідомлює та інтуїтивно відчуває, що знання з психології можуть допомогти у вирішенні низки життєвих проблем, особистого розвитку та саморозвитку, покращити матеріальний добробут. Тому, мотивації змін у дорослих, які вивчають психологію є важливою соціально-психологічною проблемою. Її переосмислення дозволить не тільки визначити фактори, що впливають на готовність дорослих осіб до змін та активну участь у житті суспільства, але й внесе зміни у професійну підготовку майбутнього психолога. Спеціаліста, який вміє нестандартно мислити, знаходити оптимальні рішення, аналізувати, рефлексувати, діяти, спираючись не лише на життєві знання, але професійні. Із зростанням показника, який характерний для емоційно зрілих, незалежних, активних та самостійних осіб зростають показники позитивних відносин з іншими, здатність виконувати вимоги повсякденного життя, особистісного зростання, цілей у житті та позитивного сприймання себе. Показники особистісного зростання пов’язані із рівнем наполегливості і самовладання, а із зростанням показника наполегливості, зростає і показник рівня мотивації і навпаки. У дорослих, що вивчають психологію, лише частково висока мотивація, вони позитивно оцінюють своє минуле, є емпатійними, наполегливими, мають бажання проявляти турботу про інших та мотиви особистісного зростання, самовдосконалення. Встановлено, що чим вищий рівень мотивації, тим вищі показники здатності виконувати вимоги повсякденного життя, особистісного зростання, наявності цілей у житті та позитивного відношення до себе і свого минулого. Проте, є особи, не схильні докладати зусиль та пасивно ставляться до життя, а у інших може виникати надмірна самокритичність, через, що вони втрачають віру в те, що можуть добитись бажаного. Переважна більшість студентів-психологів, є вольовими, наполегливими та емоційно стійкими. У них близькі, довірливі стосунки з оточуючими, вони здатні протистояти соціальному тиску, ефективно використовувати різні життєві обставини, прагнуть безперервного розвитку, мають чіткі цілі у житті та позитивне відношення до себе.

Посилання

Артюшина М. В., Журавська Л. М., Колесніченко Л. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч. посіб. Київ, 2008. С. 291–293.

Інжиєвська Л. Професійно-особистісні особливості підготовки психологів в умовах післядипломної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2016. № 1. С. 2–3.

Мишко Н. М. Особливості розвитку мотиваційно-ціннісної сфери майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Харків, 2016. 21 с.

Мишко Н. М. Теоретичні аспекти розвитку готовності дорослої особистості до нової професії психолога. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць за ред. С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової, Н. О. Пасічник. Суми, 2016. С. 53–56.

Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг. Навчальний посібник. Київ 2012. 207 с.

Одінцова В. М. Особливості мотивів вибору професії психолога. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія психологічні науки. 2017. Вип. 3 Том 1. 122 с.

Пророк Н. В., Психологічна діагностика мотивації особистості навчання в умовах інформаційного суспільства. Монографія. Київ, 2020. 86, 92 с.

Савченко К. Взаємозв’язок показника мотивації успіху й рівня актуалізації особистісних мотивів у студентів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту. Психологія особистості. 2013. № 1 (4). С. 255–262.

Слободянюк О. Е. Теорії мотивації Вінницький національний технічний університет, 2020. С. 1–4.

Тичина І. М. Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції». Харків, 2005. С.145–149 с.

Шанскова Т. І. Мотиваційна орієнтація студентів гуманітарних спеціальностей щодо здобуття другої вищої освіти. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. 2010. Вип. 2 (3). С. 258–266 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Мащак, С. О., & Дилин, С. М. (2024). МОТИВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДОРОСИХ ОСІБ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ ПСИХОЛОГА. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 12-16. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.2

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають